Τεχνικές Πληροφορίες

SELUTION SLR™ 014 καθετήρας-μπαλόνι PTCA με έκλυση sirolimus

SELUTION SLR 018 καθετήρας- μπαλόνι PTA με έκλυση sirolimus