Μπαλόνι Έκλυσης Φαρμάκου με Παρατεταμένη Αποδέσμευση Limus
για Στεφανιαίες και Περιφερικές Ενδείξεις

Σχετικά με το SELUTION SLR™

Το SELUTION SLR αποτελεί την τελευταία τεχνολογία στα μπαλόνια και είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την ασφάλεια και απόδοση των ποιοτικότερων τεχνολογιών DES (drug-eluting stents)1 με το επιπρόσθετο πλεονέκτημα του «να μην αφήνει ίχνη».

Πρωτοποριακή τεχνολογία που συνδυάζει την τεκμηριωμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του sirolimus με την προηγμένη τεχνολογία MicroReservoir και Cell Adherent Technology (CAT™) για την εξασφάλιση παρατεταμένου θεραπευτικού αποτελέσματος.

  • Ελεγχόμενη και παρατεταμένη αποδέσμευση limus για έως και 90 ημέρες2.
  • Παροχή της ευρύτερης επιλογής PTCA και PTA καθετήρων έκλυσης φαρμάκων με μπαλόνι για τις ενδείξεις της στεφανιαίας και περιφερικής αρτηριακής νόσου.

SELUTION SLR™ σύστημα καθετήρα έκλυσης φαρμάκων με μπαλόνι για την αντιμετώπιση συμπτωματικών μηροιγνυακών αλλοιώσεων

Μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση του PTA καθετήρα-μπαλόνι έκλυσης sirolimus SELUTION SLR 018 για την αντιμετώπιση συμπτωματικών μηροιγνυακών αλλοιώσεων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της τεχνολογίας του προϊόντος και της αξιολόγησης προκλινικών και κλινικών δεδομένων.

SELUTION SLR 014 καθετήρας-μπαλόνι PTCA με έκλυση sirolimus

Για τη χρήση ως καθετήρας με μπαλόνι διαδερμικής διαυλικής στεφανιαίας αγγειοπλαστικής (PTCA) για τη διαστολή νέων ή επανεμφανιζόμενων στενωτικών στεφανιαίων αλλοιώσεων με στόχο τη βελτίωση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου και τη μείωση της επανεμφάνισης στενώσεων.

Το SELUTION SLR παρέχει την ευρύτερη επιλογή PTCA καθετήρων έκλυσης φαρμάκων με μπαλονάκι διαμέτρου 1.50 mm έως 5.00 mm και μήκους 10 mm έως 40 mm.

Το μπαλόνι (drug-eluting balloon, DEB) SELUTION SLR επιδεικνύει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε First-in-Human κλινική μελέτη για τη στεφανιαία νόσο3

  • Κύριο καταληκτικό σημείο – 100% απουσία θνησιμότητας που σχετίζεται με το προϊόν και τη διαδικασία για διάστημα 30 ημερών.
  • Χαμηλό ποσοστό MACE ύψους 2% στους 12 μήνες.

Περιπτωσιολογικά παραδείγματα από την First-in-Human κλινική μελέτη για τη στεφανιαία νόσο

SELUTION SLR 018 καθετήρας- μπαλόνι PTA με έκλυση sirolimus

Για τη χρήση ως καθετήρας με μπαλόνι διαδερμικής διαυλικής αγγειοπλαστικής (PTA) για την διαστολή νέων ή επανεμφανιζόμενων στενωτικών αλλοιώσεων των αγγείων με στόχο τη βελτίωση της αιμάτωσης των άκρων και τη μείωση της επανεμφάνισης στενώσεων.

Το SELUTION SLR παρέχει την ευρύτερη επιλογή PTA καθετήρων έκλυσης φαρμάκων με μπαλόνι διαμέτρου 2.00 mm έως 7.00 mm και μήκους 20 mm έως 150 mm.

Μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη στην περιφερική αρτηριακή νόσο4

Κύριος ερευνητής: Thomas Zeller, MD, Γερμανία (ClinicalTrials.gov ID: NCT02941224)
  • Προοπτική, ελεγχόμενη, πολυκεντρική, ανοιχτή, κλινική έρευνα με ένα σκέλος
  • 50 ασθενείς σε 4 κέντρα στη Γερμανία
  • Επίτευξη του κύριου καταληκτικού σημείου της όψιμης ιστολογικής επαναστένωσης στους 6 μήνες με 0,19mm**

SELUTION SFA – Απουσία TLR

Πηγές δεδομένων:
1. Για την επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων με το SELUTION SLR ως πιθανή εναλλακτική λύση αντί των DES (drug-eluting stents), ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης της διαδικασίας εμφύτευσης που χρησιμοποιείτε και αναφερθείτε στη σύσταση «How to use the drug-eluting balloon: recommendations by the German consensus group», EuroIntervention 2011;7:K125-K128
2. Εμφανής συγκέντρωση φαρμάκων σε MicroReservoirs και ιστούς - Δεδομένα στον φάκελο της M.A. Med Alliance SA.
3. Windecker. S – Προφορική παρουσίαση TCT 2019.
4. Zeller, T; Προφορική παρουσίαση, VIVA Conference 2019
** Παρουσίαση ως διάμεση τιμήσ